Ga naar de homepage

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en programmatuur van deze website zijn voorbehouden aan ACSI Holding BV. Voor gebruik van teksten, beelden, programmatuur en functionaliteiten van deze website is vooraf toestemming vereist van ACSI Holding BV. Om uw verzoek aan ons kenbaar te maken, kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Het is echter wel toegestaan de op deze website beschikbare documenten en informatie te gebruiken voor informatieve en persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Deze informatie mag echter niet worden gekopieerd of vermeld worden (gepost) op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden. Daarnaast is het niet toegestaan om de op deze website beschikbare informatie en eventuele bijbehorende grafische voorstellingen, op wat voor wijze dan ook te bewerken.

Ontvang leuke tips en aanbiedingen

Onze nieuwsbrief staat vol tips, nieuws, aanbiedingen van ACSI en advertenties van zorgvuldig geselecteerde partners. U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 1 keer per week.

Uw gegevens zijn veilig en worden niet gedeeld met anderen