Ga naar de homepage

Privacy statement

De verwerking van persoonsgegevens kan een grote inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, omdat gegevens gevoelige informatie over een persoon kunnen verschaffen. Deze zogenaamde bijzondere gegevens betreft alle persoonsgegevens die informatie verschaffen over: godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, seksuele leven, lidmaatschap van een vakvereniging. ACSI Holding BV wenst deze gegevens niet te achterhalen en dus ook niet op enigerlei wijze te verwerken.

Bezoekers van deze door ACSI Holding BV beheerde website hebben daarom recht op privacy en bescherming van persoonlijke gegevens die achtergelaten worden. Of het nu een bestelling van een campinggids betreft of het boeken van een kampeervakantie, uw persoonsgegevens worden met grote zorg behandeld. Dit verplicht onze registratie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De eisen die aan een aangesloten instantie worden gesteld, betreffen vooral het niet overdragen van persoonsgegevens van klanten aan derden.

ACSI Holding BV heeft aan de meldingsverplichting voldaan conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en is onder meldingsnummer m1205261 opgenomen in de administratie van College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

Door antwoord te geven op onderstaande vragen hopen wij u duidelijk te informeren over de wijze waarop ACSI Holding BV met uw persoonsgegevens omspringt.

Inhoudsopgave:

 1. Waarom wordt informatie verzameld?
 2. Welke informatie wordt er verzameld en waarom?
 3. Wat gebeurt er met uw gegevens?
 4. Wat kunt u doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen?
 5. Disclaimer
 6. Hyperlinks
 7. Wijzigingen

1. Waarom wordt informatie verzameld?

Informatie over bezoekers van websites, beheerd door ACSI Holding BV, wordt verzameld om:

 • u snel en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn
 • het productaanbod van ACSI Holding BV zo goed mogelijk aan uw wensen aan te passen
 • bestellingen en boekingen op correcte wijze te kunnen afhandelen

2. Welke informatie wordt er verzameld en waarom?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn verzamelen wij statistische informatie en persoonsgegevens. De wijze waarop dit gebeurt wordt hieronder beschreven.

Statistieken

Via deze website worden algemene gegevens over bezoekers en hun ‘gedrag’ binnen deze pagina's gemeten. Zoals de meest opgevraagde pagina’s en vanuit welke pagina een bezoeker op deze website terechtkomt. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw naam of adres. Het doel van deze algemene meetgegevens zijn verbetering van (de navigatie en structuur van) de website, maar deze statistieken kunnen ook dienen ter verbetering van de vindbaarheid van de website.

Verwerking van persoonsgegevens

Om bestellingen en boekingen op correcte wijze af te handelen, worden enkel gegevens bewaard die via deze website, en via de aan deze website verbonden partnersites, door een klant zelf worden ingevuld. Dit geldt ook wanneer u op een andere manier contact hebt gehad met ACSI Holding BV, met als resultaat het afnemen van een brochure, het doen van een boeking of het aanvragen van informatie. Deze adresgegevens kunnen door ACSI Holding BV gebruikt worden om nieuwe producten of diensten aan te kondigen. Om te voorkomen dat u informatie krijgt over een product of dienst waar u belangstelling niet eerder naar uit is gegaan, tracht ACSI Holding BV rekening te houden met uw voorkeuren.

Niet persoonlijke, anonieme informatie

Wij staan toe dat andere partijen (bijvoorbeeld AddThis, die het mogelijk maakt om onze content te delen via social media, Google en Criteo), anonieme informatie verzamelt wanneer u gebruik maakt van de applicaties van deze partijen. Het gaat dan om niet-persoonlijke, anonieme informatie en het wordt bijvoorbeeld verkregen door middel van een cookie.

Meer informatie over online privacy en advertenties kunt u hier vinden. Daar kunt u ook aangeven of u op surfgedrag gebaseerde online advertenties wilt tegenkomen op internet of niet.

3. Wat gebeurt er met uw gegevens?

De persoonsgegevens die zelf door een klant zijn of worden ingevuld, worden gebruikt om:

 • bestellingen en boekingen op correcte wijze af te handelen
 • nieuwe producten of diensten aan te kondigen
Naar boven

4. Wat kunt u doen als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken of ontvangen?

Wanneer u geen prijs stelt op informatie over nieuwe producten en diensten, volstaat het om dit op pagina’s waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd, aan te geven.

Elke klant beschikt daarnaast over het recht van verzet tegen het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. U kunt dit via het contactformulier op deze website kenbaar maken aan ACSI Holding BV.

5. Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze website, kan geen enkel recht worden ontleend aan informatie en / of afbeeldingen, gepubliceerd op deze website. Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s (€), waarbij alle prijs- en overige wijzigingen zijn voorbehouden.

Het is mogelijk dat de op deze website gepubliceerde documenten en bijbehorende grafische voorstellingen technische onvolkomenheden of typefouten bevatten. ACSI Holding BV behoudt zich het recht voor om zelfstandig, of in opdracht van de campings, verbeteringen en/of wijzigingen aan te brengen in de informatie. Indien de redactie opmerkzaam wordt gemaakt op onjuistheden, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te verbeteren.

ACSI Holding BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die zich als gevolg van het gebruik van deze website of van daarmee verbonden websites mochten voordoen. In geen geval is ACSI Holding BV aansprakelijk voor enige speciale, indirecte of gevolgschade, of enige schade als gevolg van verhindering tot gebruik, verlies van gegevens door het gebruik van of de prestaties van op deze website beschikbare documenten of informatie.

ACSI Holding BV streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten zo veel mogelijk te voorkomen. Sommige gegevens of informatie op onze site kunnen echter in bestanden of bestandsformaten worden gecreëerd of gestructureerd die niet foutloos zijn.

Naar boven

6. Hyperlinks

Op deze door ACSI Holding BV uitgegeven website treft u een aantal links aan naar andere websites. ACSI Holding BV kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de persoonsgegevens die u bij deze partners achterlaat. Lees voor de wijze waarop onze partner met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website waarnaar verwezen wordt. Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan ACSI Holding BV worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen of links worden uitsluitend ter informatie verstrekt of vormen een onderdeel van een betalende reclamecampagne. ACSI Holding BV heeft geen zeggenschap over de websites van deze partners en is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Er bestaan daarnaast websites die naar deze website middels een hyperlink of anderzijds verwijzen. Deze websites worden door andere partijen dan ACSI Holding BV geëxploiteerd. ACSI Holding BV wenst daarom geen enkele verantwoordelijkheid te dragen voor persoonsgegevens die bij deze partners achtergelaten worden. Lees voor de wijze waarop de betreffende partnersite met persoonsgegevens omgaat, het privacy statement van de website die naar deze site verwijst.

Naar boven

7. Wijzigingen

ACSI Holding BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Heeft u nog vragen of opmerkingen omtrent ACSI Holding BV ’s privacybeleid, dan kunt u deze aan ons richten door het contactformulier in te vullen.

ACSI Holding BV.

Naar boven