Ga naar de homepage

Het belang van online beoordelingen

Beoordelingen zijn belangrijker dan ooit. Bij het reserveren van een restaurant, bij het online winkelen en ook bij de keuze voor een camping zijn beoordelingen vaak van doorslaggevend belang. ACSI wil er daarom samen met u voor zorgen dat meer kampeerders hun beoordeling achterlaten op Eurocampings.eu. Niet alleen heeft de kampeerder daar baat bij, ook u heeft profijt van actuele, goede beoordelingen over uw camping op de websites van ACSI. Een van de manieren om dit seizoen meer beoordelingen te krijgen, is door middel van de ACSI reviewdisplay.

Reviewdisplay

De inspecteur die deze zomer bij u op bezoek komt, neemt voor u een kleine reviewdisplay met flyers mee. Deze kunt u neerzetten bij uw receptie. Kampeerders kunnen de flyer meenemen en worden zo op de camping of thuis herinnerd aan het achterlaten van een beoordeling.

Winnen!

Met de reviewdisplay kunnen zowel kampeerders als campings een prijs winnen. Kampeerders die aan de hand van de flyer een beoordeling achterlaten op Eurocampings.eu maken kans op een iPad.

Banner (t.w.v. € 350)

Onder alle campings die meedoen met deze actie wint de camping met de meeste beoordelingen uit haar regio een banner op de regiopagina van Eurocampings.eu (t.w.v. € 350). Kijk voor meer informatie bij de actievoorwaarden.

ACSI Handelsblad

Natuurlijk zijn er meerdere manieren om beoordelingen van kampeerders te verkrijgen. Hierover leest u alles in het ACSI Handelsblad dat dit voorjaar verschijnt.

Actievoorwaarden

De camping met de meeste goedgekeurde beoordelingen in haar regio wint een banner op regioniveau op de Eurocampings-website. Deze banner zal twee weken getoond worden. Om in aanmerking te komen voor de prijs moet de camping meer dan twintig goedgekeurde beoordelingen weten te verkrijgen.

Voor een compleet overzicht van alle actievoorwaarden, zie de regels hieronder:

Algemeen

 • De actie heeft een looptijd van 1 maart 2018 t/m 21 december 2018.
 • Campings mogen hun eigen camping niet beoordelen. Bij enige twijfel heeft ACSI het recht om deze camping uit te sluiten van verdere deelname. Alle overige beoordelingen die vanaf de start van deze actie zijn achtergelaten, zullen dan ook worden verwijderd.
 • Dubbele beoordelingen tellen één keer mee en zullen slechts één keer gepubliceerd worden.
 • Het aantal beoordelingen dat telt, is het aantal op de website gepubliceerde beoordelingen sinds de start van de actie en met de actiecode. De beoordelingen dienen dan ook te voldoen aan onze algemene regels voor het achterlaten van een beoordeling en moeten door ons zijn goedgekeurd.
 • Er worden maximaal 425 banners verloot onder alle campings die twintig of meer goedgekeurde beoordelingen hebben verzameld door middel van deelname aan deze actie. De camping met de meeste goedgekeurde beoordelingen in zijn of haar regio wint de banner. Per regio wordt één winnaar aangewezen.

Bekendmaking van de winnaar

 • De trekking vindt plaats op vrijdag 21 december 2018.
 • Bij een gelijk aantal beoordelingen binnen dezelfde regio, zal er een loting plaatsvinden om de winnaar te bepalen.
 • De eventuele aanwijzing van de winnaar per loting, geschiedt op onpartijdige wijze door middel van computerselectie onder de gelijk geëindigde campings.
 • De uitslag is bindend en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnende campings worden op de hoogte gesteld per e-mail en zij hebben tot 28 februari 2019 de tijd om het gevraagde materiaal, de link achter de banner, aan te leveren.
 • Bij deelname geeft de camping toestemming aan ACSI om via andere kanalen bekend te maken welke campings hebben gewonnen.

De prijs

 • De prijs is camping-gebonden en niet overdraagbaar en niet in te wisselen voor geld, diensten of goederen.
 • De prijs, hierna te noemen ‘de banner’, bestaat uit een banner die getoond zal worden op regioniveau op de Eurocampings website.
 • Het formaat van de banner is 300x250 (medium rectangle).
 • De banner zal worden getoond gedurende twee weken in de maand juli 2019.
 • De banner zal worden getoond op regioniveau. Indien er geen regio beschikbaar is, wordt de banner automatisch getoond op landniveau.
 • De banner bevat de (hoofd)foto die ook gebuikt wordt op de detailpagina van de camping op de Eurocampings-website.
 • De banner zal alleen in de Engelse taal worden vertoond op alle taalversies van Eurocampings.eu.
 • De banner wordt gemaakt door ACSI. Het is voor de camping niet mogelijk om een zelfgemaakte banner aan te leveren.
 • De camping levert enkel een link aan. Deze link wordt geplaatst achter de banner. Indien de camping geen link aanlevert, of niet op tijd is met het aanleveren van de link, wordt automatisch de link naar de homepage van de website van de camping gebruikt.
 • Indien de camping het effect van de banner wil meten, dient de camping er zelf voor te zorgen dat de link is voorzien van (bijvoorbeeld) een UTM-code.

Ontvang leuke tips en aanbiedingen

Onze nieuwsbrief staat vol tips, nieuws, aanbiedingen van ACSI en advertenties van zorgvuldig geselecteerde partners. U ontvangt de nieuwsbrief maximaal 1 keer per week.

Uw gegevens zijn veilig en worden niet gedeeld met anderen